El conte de l'estel

diumenge, 17 de febrer de 2008

AL CARRER MÉS ALT

Us proposo unes activitats per a treballar la cançó "Al carrer més alt" amb els alumnes de cicle inicial.A continuació us adjunto la partitura, la lletra de la cançó i el midi per a escoltar la melodia.

Lletra de la cançó: http://www.prodiemus.com/arxius/00471t.pdf

Partitura de la cançó: http://www.prodiemus.com/arxius/00471p.pdf

Melodia de la cançó:
http://profile.imeem.com/KEN3Hge/music/BoGPRMpo/unregistered_version_carreraaltmid/Per començar...

  • Cantar la cançó dues vegades per tal que els alumnes l'escoltin i comencin a conèixer la melodia.
  • Cantar la primera estrofa i els alumnes l'han de repetir. I així, successivament fins al final de la cançó.
I compliquem-ho una miqueta més...

  • Marcar la pulsació i el ritme amb diferents materials de percussió com el pandero, el triangle o la caixa xina. Els alumnes han d'escoltar la cançó i han de repetir en petits grups d'instruments els mateixos fragments. A continuació, es poden unificar tots els grups d'instruments i practicar de forma conjunta el ritme de la cançó.

  • Mentre un grup d'alumnes toca el ritme amb l'instrument de percussió, un altre ha de seguir aquest ritme, tot sincronitzant-lo amb el moviment corporal. Es pot utilitzar tot l'espai de l'aula del que es disposi. Cada alumne haurà de triar quin moviment vol realitzar (picar de mans, picar de peus, fer passes, tancar els ulls, moure les mans...).

  • Un cop tots els grups d'instruments saben quina és la seva feina... podem provar de tocar juntament els instruments i cantar la cançó.

Relació amb altres àrees

  • A l'àrea de llengua: podem treballar el vocabulari, donant importància als diminutius.
  • A l'àrea de coneixement del medi: podem treballar els animals, els transports i l'habitatge.
  • A l'àrea d'educació visual i plàstica: podem treballar els diferents colors.