El conte de l'estel

divendres, 29 de febrer de 2008

NTICEDU

"Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació a l'Educació".


Hola! Us dono la benvinguda!


Espero que us agradi el meu blog. Es va crear pensant en la música. Crec que hi ha molta relació entre aquesta i les noves tecnologies, ja que ambdúes es poden compaginar i obtenir uns resultats molt positius i útils.


En aquest apartat de Noves Tecnologies aniré afegint totes les activitats i autoavaluacions de les diferents propostes de l'assignatura.AVALUACIÓ INICIAL

TE2) L’objecte fonamental de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 9

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 10
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 8
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 8
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 9
DT2) La tecnologia és força neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 5
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 7
TE1) La Tecnologia Educativa ha d’assegurar un bon domini de les TIC: 9
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 8
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 9


* Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?

La veritat és que no estic segura al cent per cent. Segurament canviaran els meus esquemes a mesura que vagi avançant el curs i vagi assolint nous continguts.

28/03/08 NOVES APORTACIONS DESPRÉS D'AMPLIAR UNA MICA ELS CONEIXEMENTS

Doncs sí, efectivament, els meus esquemes han variat força, principalment, s'han ampliat i la resposta a les qüestions DU2 i DU1 també.

DU2: Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal. Anteriorment, havia posat una qualificació de 7. El motiu va ser que el fet de no poder veure la resta de persones i l'haver d'enviar els missatges de forma esglaonada en el temps, suposava un impediment per a la dinàmica del debat, sobretot si les persones afegien les seves aportacions o opinions sense seguir un guió o unes pautes. Ara bé, després d'haver finalitzar la primera activitat del debat, puc confirmar que els debats virtuals funcionen si hi ha una bona ORGANITZACIÓ, és a dir, si hi ha una sèrie de pautes i normes que s'han de seguir. El fet de tenir diferents carpetes amb temes variats i un guió i exemple de com s'havia d'enviar l'aportació, ha facilitat la dinàmica del debat, ja que cadascú ha pogut intervenir i triar el fil que ha preferit i sintetitzar els continguts o conceptes importants a la resta de companys.

DU1:
Els debats a la UOC poden millorar moltíssim. A vera, l'expressió "moltíssim" la trobo una mica exagerada en el cas dels debats de la uoc. Almenys en tots en els que he participat durant la carrera, n'hi ha hagut alguns que es podien millorar, però no com per dir moltíssim. Crec que sobretot els mancava organització i pautes per a un bon funcionament. No es poden fer debats amb grups nombrosos si cadascú va fent la seva aportació sense una normativa i un guió que orienti la seva intervenció.

REFLEXIONS SOBRE L'EVOLUCIÓ DELS CONCEPTES CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT I LA RELACIÓ ENTRE AQUESTS AL LLARG DE LA PAC 1

Primer de tot, us presento el primer esquema realitzat sobre aquests conceptes abans de llegir cap document.
A continuació afegeixo els 3 mapes conceptuals que he fet a partir dels conceptes "Tecnologia" i "Tecnologia Educativa" i la relació d'aquesta entre la Ciència, la Tècnica i la Societat, després d'haver llegit el mòdul i l'article de Domènech i Tirado; i, amb les aportacions fetes per alguns companys al debat de l'assignatura.MIN PAC 2.2: COMPARTINT HISTÒRIES

Cas: Ús del programa Microsoft Powerpoint

Cas : Ús del programa Microsoft Powerpoint

Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén

L’experiència s’emmarca en una escola amb les diferents etapes d’educació obligatòria, fins al batxillerat.

Els estudiants aprenen el funcionament del programa de presentacions multimèdia Powerpoint, tot fent un treball concret: per exemple, la cèl·lula. Amb aquest programa més endavant els alumnes el podran utilitzar per fer treballs d’altres àrees.

Índex

Contingut


Context General

Experiència en ensenyament

12


Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC

12/Alt


Tipus d’escola

INFANTIL-PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA-BATXILLERAT


Localització del centre

Poble 25 000 habitants


Connexió

Internet 3Mb/seg.


Localització dels recursos tecnològics

Aula d’informàtica. Connexió wireless WI-FI a tot el centre. Ordinadors portàtils amb canó de projecció disponibles per treballar a l’aula.


Situació sòcio - econòmica dels alumnes

Classe mitja, mitja - alta


Context de la història o cas

Nivell dels alumnes

1r ESO


Àrea / unitat

Informàtica


Fites en la història

Activitats planificades a la sessió o unitat

Breu introducció al Powerpoint i recerca d’informació a Internet emprant cercadors.


Nivell d’aprenentatge esperat

Autosuficiència per planificar un treball amb Powerpoint i ús d’Internet per cercar informació.


Tipus d’activitat

Activitat concreta d’ús del programa Powerpoint per un treball concret: “la cèl·lula”.


Activitats de la història o cas

Tecnologies utilitzades

Aula d’informàtica amb programari Powerpoint instal·lat. Programa per emetre l’explicació en l’ordinador del professor a tots els alumnes de l’aula: “Edebenet”.


Raó per la qual la fa servir

Projecte curricular de les TIC.


Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)

Activitat teòrico-pràctica per tal que els alumnes aprenguin el funcionament d’un programa de presentacions i per tal que el puguin emprar per fer futurs treballs o projectes.


Dificultats trobades

En realitat poques dificultats comporta ensenyar aquest programa, ja que és molt intuïtiu i molt visual. L’alumnat agafa destresa molt ràpidament.


Ajuda / col·laboració emprada

Ajuda pel que fa al coneixement del programa cap, ja que va realitzar un curset de formació específic. El que sí que demana a les diferents àrees de 1r d’ESO és si volen que els alumnes realitzin un treball específic per tal d’aprofundir el temari de dita àrea.


Rol del professor

Director de l’activitat, educador del programa i proporcionar als alumnes els mecanismes de recerca d’informació.


Rol de l’estudiant

Explorador, descobrir conceptes i coneixements i posar-los en pràctica. Tanmateix, ha de ser també un investigador d’Internet per tal de trobar informació que li sigui adient.


Resultats

Observacions

Els alumnes realitzen sempre aquesta activitat i amb molt bons resultats.


Avaluació de l’aprenentatge

Avaluació del projecte realitzar.


Lliçó apresa pel professor

La capacitat d’imaginació i creació dels alumnes a l’hora d’estructurar un treball multimèdia.Història complerta

Entrevistador: Em podries explicar alguna activitat que realitzis a l’aula utilitzant les TIC amb resultats d’èxit?

Professor: Porto 12 anys treballant en aquesta escola i una de les activitats que més bons resultats té i engresca força els alumnes és l’ús del programa Microsoft Powerpoint.

Entrevistador: Quin seria l’objectiu principal d’aquesta activitat?

Professor: Aprendre el funcionament del programa, tot fent presentacions multimèdia Powerpoint i desenvolupant un treball concret: per exemple, “la cèl·lula”.

Entrevistador: Per tant, es realitza una tasca conjunta entre diferents àrees del currículum?

Professor: De vegades, demano als companys de la resta d’àrees de 1r d’ESO si volen que els alumnes realitzin un treball específic per tal d’aprofundir en el temari. Aquí és quan entra la recerca d’informació per internet, saber seleccionar la informació més adient.

Entrevistador: Quin rol té el professor i quin té l’alumne en aquest tipus d’activitat?

Professor: El rol del professor és de director de l’activitat, educador del programa i facilitació de mecanismes de recerca d’informació. El rol de l’alumne és explorar, descobrir conceptes i coneixements i portar-los a la pràctica. Tanmateix ha de ser un investigador d’Internet per tal de trobar informació que li sigui adient.

Entrevistador: Realitzar un treball conjunt i introduir les TIC per a treballar continguts específics de les àrees és profitós. Què opines sobre l’ús de les TIC a l’aula?

Professor: Pel que fa a l’ús de les TIC a l’aula puc dir que és fàcil tenir èxit en la transmissió de coneixements a l’alumnat. Els alumnes sempre són molt receptius en aquest tipus de coneixements i han crescut ja amb aquesta cultura de la imatge i de les telecomunicacions. La majoria d’activitats són un èxit.

Entrevistador: Però quines dificultats et trobes a l’hora d’ensenyar les TIC?

Professor: La major dificultat a l’hora d’ensenyar les TIC és adaptar la classe als diferents nivells existents dins dels alumnes, ja que hi ha alumnes que en saben moltíssim mentre que d’altres no gaire. Cal motivar-los a tots fent una adaptació a la diversitat (que en aquest tipus de coneixement és molt variada). Altrament, tot i ser un gran defensor en l’ús de les TIC, alhora en sóc un detractor. És a dir, s’ha de tenir molta cura en no abusar d’aquestes tecnologies ni que aquestes substitueixin els mètodes d’aprenentatge clàssics o tradicionals. L’alumnat pot patir saturació en TIC i tornar-se apàtic vers aquestes tecnologies. Considero que s’ha de saber administrar molt i molt bé els recursos TIC.

Entrevistador: Dius que és un èxit aquesta activitat perquè els alumnes s’engresquen a l’hora de cercar informació i haver de fer les presentacions. Què és el que més t’ha sobtat a l’hora de portar-les a terme?

Professor: M’ha cridat molt l’atenció la capacitat d’imaginació i de creació dels alumnes a l’hora d’estructurar un treball multimèdia.VALORACIÓ DESPRÉS DE REALITZAR EL DEBAT...

Després de llegir els casos dels companys del debat, voldria fer unes observacions.

Hi ha hagut casos...

 • pràctics tant en l’àrea d’educació formal com no formal.
 • en els que s’ha aplicat un programa fàcil d’utilitzar i d’altres amb una llargada més àmplia en el temps.
 • basats en l’aprenentatge de les diferents àrees del currículum (intercomunicació i llenguatges, matemàtiques, medi, llengua anglesa....), la integració d’alumnes nouvinguts, l’apropament a la cultura pròpia utilitzant la biblioteca, aplicant les noves tecnologies, tot facilitant un aprenentatge significatiu.
 • que utilitzen Microsoft Word, Powerpoint, CD-Rom, Internet, Blogger, per a realitzar les activitats, algunes de recerca, d’altres d’interacció.
 • Depenent de l’edat i de l’àmbit o àrea en la que es treballi, es pot adaptar la tasca als alumnes: pot ser més guiada i orientada pel professor, pot ser de recerca individual o en grup, es pot plantejar als alumnes que siguin ells els protagonistes del projecte i que facin les seves exposicions, aportacions i reflexions de diferents cerques realitzades prèviament.

Crec que tots els casos que han aportat els companys i companyes del debat poden ser molt profitosos, ja que introdueixen les TIC a les diferents àrees i es nota que hi ha una mentalitat positiva en aquest aspecte i per a potenciar un aprenentatge significatiu basat en aquestes. Hi ha hagut algunes aportacions de companys que s’assemblaven a alguns casos proposats en el KITE (treballar amb un programa d’imatges i paraules per a l’educació especial –Boardmaker o Quídam). M’ha agradat conèixer activitats d’aquest tipus i diverses, ja que en el meu cas, a l’escola on jo treballo no hi ha gaire feina feta envers les TIC. Sí que s’apliquen programes com el Word, Paint, Powerpoint o Internet, però no passen de voler fer exposicions, cercar informació, dibuixar o fer un treball d’alguna assignatura. També he de tenir en compte que hi ha una aula amb 20 ordinador per a tots els cursos de primària (1 línia) i de secundària(2 línies) i batxillerat (1 línia). Per tant, també entenc que no hi hagi temps per a poder anar a aquesta aula, només 1 hora a la setmana en el cas de primària.


Però m’agradaria destacar un parell de casos que m’han cridat l’atenció. Només llegint les variables m’he pogut fer una idea de què tractava el cas, però el fet de poder llegir l’entrevista realitzada de forma més àmplia, m’ha proporcionat molta més informació i m’he pogut imaginar el projecte.


El primer d’ells, el cas presentat per en Juan Olmo, sobre l’ús de les TIC per l’ensenyament a immigrants. Trobo que és molt positiu donar recursos a les persones que no disposen d’ells. Tal com diu l’educador, se’ls proporciona un altre recurs a més a més dels que disposen en el centre d’acolliment. Un recurs desconegut fins els moment per a ells, i que els pot proporcionar molta ajuda a l’hora d’aprendre un idioma (cerca d’informació, xats, messenger, videoconferència...), de fer un currículum o de cercar feina per internet. La valoració que en fa l’educador i la resta de companys del centre és positiva, ja que aquests nois i noies realitzen un aprenentatge de l’idioma i una base per a poder iniciar-se en un futur laboral en un país que no és el seu d’origen.


I, el segon, és el cas presentat per la Mercè Morillas, sobre el concurs de ràdio d’alumnes d’educació especial. M’ha agradat moltíssim escoltar les petites notícies que han fet els alumnes de l’escola on treballa la Mercè. Sobretot, el fet que aquests alumnes (la majoria d’ells amb TGD) hagin après a fer funcionar diferents programes informàtics, entre ells l’Audacity. La notícia sobre la FP adaptada i el futur d’aquests adolescents a nivell laboral és molt important, i se’ls ha d’orientar i posar a l’abast el màxim de recursos possibles per tenir un futur segur i adaptat a les seves característiques. Igual que la professora entrevistada, opino que és important que no es quedin aquestes activitats tancades a l’aula, és molt positiu que la resta de la societat conegui quins dubtes i interessos tenen aquests alumnes.

CONCLUSIONS PERSONALS:

Les conclusions que en puc extreure després de realitzar aquesta pac són molt positives i engrescadores. Trobo que és molt bo tenir a l’abast diferents programes informàtics, des del word fins l’audacity, per tal de proporcionar als nostres alumnes diferents recursos per a realitzar un aprenentatge significatiu de diferents continguts del currículum. Sóc conscient que no és possible realitzar diferents àrees a través de les TIC, per qüestió d’horaris o de recursos, però sí que es pot plantejar alguna unitat didàctica, alguns continguts concrets, algun projecte entre escoles,... per tal d’introduir als alumnes en les noves tecnologies i mostrar-los què poden fer a partir de la seva utilització.


A nivell personal, he trobat molt pofitosa aquesta activitat, ja que com he comentat anteriorment, hi ha casos variats, en diferents àmbits i a diferents edats, en els quals queda reflectit l’esforç tant de mestres, professors, educadors com d’alumnes i usuaris d’aquests recursos. Es veu una evolució positiva d’utilitzar les TIC al llarg de tot el projecte o curs. I també, queda patent els fruits que proporciona una feina ben organitzada i estructurada entre professionals, per tal que els aprenents ho facin de forma significativa i el que és més agraït (pels que hem estudiat amb llapis i paper), a través d’un ordinador, sense necessitat d’escriure en un paper.


Si aplico el concepte d’aprenentatge significatiu al meu cas particular, crec que podria parlar d’aquest durant la realització de tota l’activitat. He hagut de realitzar una recerca d’informació, lectura, traducció (facilitada per un recurs aportat pel professor), selecció i síntesi de diferents casos, continguts, programes desconeguts, etc, per tal de poder elaborar un informe en el que quedés constància de tota la tasca realitzada durant aquests dies. Ho he hagut de fer de forma individual, amb l’únic recolzament d’unes directrius marcades pel professor en un document enviat al tauler, i pels casos exposats pels companys, a partir dels quals m’he hagut de fer una idea de com es desenvolupaven en diferents tipus de centres.


MINI PROJECTE 2.5

El mini projecte que he realitzat es basa en un problema quotidià en el centre escolar on treballo. Es tracta de la dificultat que hi ha en trobar els documents i circulars del centre, és a dir, saber on estan ubicats. Per aquest motiu, vaig proposar estructurar i organitzar tots aquests documents en diferents carpetes i situar-los en un espai on qualsevol mestre pogués accedir de manera senzilla i ràpida.

A continuació us exposo el mapa conceptual de la situació plantejada.Tot seguit, us faig cinc cèntims dels passos a seguir per a dur a terme aquesta activitat.

En primer lloc, s'envia un correu electrònic a cada mestre per a convocar-los per tal de realitzar l'activitat de forma conjunta.Després de reunir tots els mestres, es realitza una activitat inicial, on cadascun d'ells haurà de cercar cinc documents concrets en l'espai que cregui oportú. Tot seguit, es farà una posada en comú per comentar si han trobat els documents i quines limitacions o dificultats han tingut a l'hora de fer-ho.

Un cop finalitzada aquesta part de l'activitat, se'ls passa un Power Point explicant de forma molt detallada el sistema de carpetes que s'ha creat en l'escriptori d'un dels ordinadors de la sala de professors, a la vista de tothom i d'accés fàcil.Després de fer la presentació amb el Power Point sobre quin passos s'han de seguir per tal de trobar tots els documents, es proposa als mestres que cerquin documents i que posteriorment expliquin els passos que han seguit.

Finalment, es fa una posada en comú avaluant la tasca de cadascú, l'ús de les noves tecnologies i quin profit es pot extreure de fer una activitat com aquesta.


diumenge, 17 de febrer de 2008

AL CARRER MÉS ALT

Us proposo unes activitats per a treballar la cançó "Al carrer més alt" amb els alumnes de cicle inicial.A continuació us adjunto la partitura, la lletra de la cançó i el midi per a escoltar la melodia.

Lletra de la cançó: http://www.prodiemus.com/arxius/00471t.pdf

Partitura de la cançó: http://www.prodiemus.com/arxius/00471p.pdf

Melodia de la cançó:
http://profile.imeem.com/KEN3Hge/music/BoGPRMpo/unregistered_version_carreraaltmid/Per començar...

 • Cantar la cançó dues vegades per tal que els alumnes l'escoltin i comencin a conèixer la melodia.
 • Cantar la primera estrofa i els alumnes l'han de repetir. I així, successivament fins al final de la cançó.
I compliquem-ho una miqueta més...

 • Marcar la pulsació i el ritme amb diferents materials de percussió com el pandero, el triangle o la caixa xina. Els alumnes han d'escoltar la cançó i han de repetir en petits grups d'instruments els mateixos fragments. A continuació, es poden unificar tots els grups d'instruments i practicar de forma conjunta el ritme de la cançó.

 • Mentre un grup d'alumnes toca el ritme amb l'instrument de percussió, un altre ha de seguir aquest ritme, tot sincronitzant-lo amb el moviment corporal. Es pot utilitzar tot l'espai de l'aula del que es disposi. Cada alumne haurà de triar quin moviment vol realitzar (picar de mans, picar de peus, fer passes, tancar els ulls, moure les mans...).

 • Un cop tots els grups d'instruments saben quina és la seva feina... podem provar de tocar juntament els instruments i cantar la cançó.

Relació amb altres àrees

 • A l'àrea de llengua: podem treballar el vocabulari, donant importància als diminutius.
 • A l'àrea de coneixement del medi: podem treballar els animals, els transports i l'habitatge.
 • A l'àrea d'educació visual i plàstica: podem treballar els diferents colors.